Start

Kyrkohistoriska föreningar och Stiftshistoriska sällskap

Stiftshistoriskt symposium

Stiftshistoriskt forum

Vad är ett stift?

Länkar

KontaktStiftshistoriskt forum

Stiftshistoriskt forum är namnet på den ledningsgrupp för stiftshistoria och herdaminnesarbete, vars främsta uppgift är att förbereda och leda de årliga stiftshistoriska symposierna samt ge råd och anvisningar rörande stiftshistorisk forskning inklusive arbete med herdaminnen.

Ordförande är prosten, teol dr Lars Aldén, Växjö.
Ledamöter är:
Professor Anders Jarlert
Professor Daniel Lindmark
Komminister Lena Maria Olsson Floberg
Adjunkt Carl-Johan Ivarsson

Carl-Johan Ivarsson fungerar som kontaktperson
och nås på tel 0121–218 23 och 070–225 32 45,
Finnög 4 B,
614 33 SÖDERKÖPING,
cj.ivarsson@telia.com