Start

Kyrkohistoriska föreningar och Stiftshistoriska sällskap

Syfte
När grundades de?
Stiftshistoriskt symposium
Stiftshistoriskt forum

Vad är ett stift?

Länkar

KontaktDe stiftshistoriska sällskapen är geografiskt relaterade till kyrkans stift, vilket är kyrkliga förvaltningsområden. Svenska kyrkan har 13 stift medan katolska kyrkan i Sverige är ett stift. De flesta stift har ett stifts- eller kyrkohistoriskt sällskap.

Sällskapen främjar intresset för studier av kyrkohistoria, liturgi, person- och lokalhistoria i det egna stiftet. Verksamheten varierar mellan sällskapen men flertalet ordnar medlemsmöten med föredrag, studiebesök och utflykter till kyrkohistoriskt intressanta platser i respektive stift. Flera sällskap ger ut böcker och skrifter.

Varje år hålls ett stiftshistoriskt symposium med delegater från de olika sällskapen.