Start

Kyrkohistoriska föreningar och Stiftshistoriska sällskap

Stiftshistoriskt symposium
Tidigare symposier
Stiftshistoriskt forum

Vad är ett stift?

Länkar

KontaktStiftshistoriska symposier

Stiftshistoriskt symposium hålls varje år med delegater från de kyrko- och stiftshistoriska sällskapen.

Stiftshistoriskt symposium i Göteborg
den 7-8 april 2015.


Tisdagen den 7 april

Plats: Landsarkivets hörsal, ingång Arkivgatan 9

13:00
Symposiets öppnande

13:15
Biskop Per Eckerdal:
Småkyrkorörelsens uppgång och...

14:00
Professor Anders Jarlert:
Göteborgs stift 350 år som biskopsdöme —
Zacharias Klingius, stridbar teolog och biskop

Eftermiddagskaffe

15:15
Bengt O.T. Sjögren, Ann-Britt Johansson, Anders Jarlert
Presentation av Göteborgs stifts herdaminne band I och II

18:00
Middag hos Biskopen för stiftens representanter och Göteborgssällskapets styrelse.


Onsdagen den 8 april

09:30
Besök i den nyrestaurerade Domkyrkan

10:00 Plats: L.M. Engströms gymnasium (Gamla biskopshuset), Vallgatan 11

Förmiddagskaffe

Information om Gamla Biskopshuset

FM Johanna Svensson:
Vägen till predikstolen. En prästs utbildning och meritering på 1600-talet med utgångspunkt i ett testimonium sänt till Zacharias Klingius.

TD Ingvar Bengtsson:
Prästbrevsforskningen i dagsläget

12:00
Mässa i Vasakyrkan (församlingens ordinarie gudstjänst)

Symposiets slutna förhandlingar (stiftsrepresentanter och Göteborgssällskapets styrelse) i Vasa församlingshem

12:45
Lunch

13:30–15:30 (som längst)
Symposiets förhandlingar och stiftsrapporter