Start

Kyrkohistoriska föreningar och Stiftshistoriska sällskap

Stiftshistoriskt symposium
Tidigare symposier
Stiftshistoriskt forum

Vad är ett stift?

Länkar

Kontakt

 

STIFTSHISTORISKT SYMPOSIUM — DET 32:A

i Linköping den 1-3 maj 2018

Samarrangemang med Linköpings stift, Linköpings Universitet, Föreningen klosterliv i Vreta och Folkuniversitetet.

Tisdagen den 1 maj 2018

kl 13:00
Kyrkohistorisk exkursion till Vreta kloster
Visning av klosterkyrkan, klosterruinen med baptisteriet, kyrkbyn och det nya klostermuseet., under ledning av docent Göran Tagesson och medverkan av Föreningen Klosterliv i Vreta.

Buss från Linköping, tillbaka kl 18.00
Anmälan och begränsat antal platser.
Kostnad 200 kr.

Onsdagen den 2 maj 2018

kl 09:00
Stadsvandring i det medeltida Linköping
från S:t Larskyrkan, via platsen för franciskankonventet, domkapitlets residensgårdar och till domkyrkoområdet.
Docent Göran Tagesson.
Slotts- och Domkyrkomuseet. Museichef Christel Storm.

Anmälan och begränsat antal platser.
Kostnad 100 kr.

kl 13:00Symposiets öppnande
Plats: Linköpings Konsert & Kongress, lokal: Sonaten
Föreläsningarna är öppna för allmänheten och kostnadsfria.

Välkomsthälsningar
TD Lars Aldén, ordförande i nationella styrgruppen
Biskop TD Martin Modéus
Christina Blomqvist, ordförande i värdsällskapet


kl 13:30

Linköpings stifts själ — smålänningar, östgötar, nordöstringar.
Domprost Peter Lundborg
kl 14.00


Ny kyrka upptäckt i Skänninge
Arkeolog Rikard Hedvall
kl 14.30


Stiftets medeltida kyrkdörrar
Stiftsantikvarie FD Gunnar Nordanskog
kl 15.00

Paus
kl 15.30


Orgelbyggare i Linköping
Stiftsantikvarie Niclas Fredriksson
kl 16.00

Joen Petri Klints järteckenbok
Universitetslektor Sofia Gustafsson
kl 16.30


Reformationens konsolidering i stiftet
Professor Kjell O Lejon
kl 17.00


Avslutning
kl 19.00Middag i Biskopsgården för särskilt inbjudna, deltagare från andra stift och värdsällskapets styrelse.

Torsdagen den 3 maj 2018

kl 08.00


Rundvandring i Domkyrkan
Domkyrkokaplan, e o hovpredikant Christer Staaf
kl 09.00


Mässa i Domkyrkan.
Domkyrkokaplan, e o hovpredikant Christer Staaf
kl 10.15


Biskopens borg i Linköping
Arkeolog Ann-Charlott Feldt
kl 10.45


Vadstenamötena
Doktorand Andreas Wejderstam
kl 11.15

Pågående psalmprojekt: ”Psalmernas väg”
Domprost emeritus TD Per Olof Nisser
kl 11.45 Lunch
kl 13.00


Symposiets interna överläggningar.