Kyrko- och Stiftshistoriska sällskap skrivet i blått med snirklig skrift.

Om Kyrk- & Stiftshistoriska sällskap i Sverige

Kyrk- och stiftshistoriska sällskap