Stiftshistoriska sällskapet

i Linköpings stift

Kontakt

linkoping@stiftshistoriska.se
Postadress: c/o Blomqvist, Hagagatan 24 A, 602 15 Norrköping
Faktureringsadress: c/o Kjellgren, Hamngatan 6 B, 582 26 Linköping

Detta är styrelsen

Ordförande

Christina Blomqvist
epost
mobil 070 694 44 01

Vice ordförande

Lars Göransson
epost

Kassör

Catharina Kjellgren
epost

Ledamöter

Eva Nyström-Tagesson
Anita Löfgren Ek
Emil Stenhammar
Carl-Johan Ivarsson
Bo Persson

HERDAMINNESKOMMITTÉ

Per Olof Nisser, TD domprost em – mentor
Sverker Ericsson, prost em – projektledare
epost
Per Boo, teol.kand. VDM
Johan Stiernstedt, teol.lic. VDM
Niklas Adell, teol.kand. VDM
Hans Merseburg, teol.kand. VDM