De stifts- och kyrkohistoriska sällskapen främjar intresset för och studier av
kyrkohistoria, liturgi, person- och lokalhistoria i det egna stiftet.

Stiftshistoriska sällskapet i Linköpings stift

Stiftshistoriska sällskapet i Linköpings stift grundades x. En gång i månaden imbjuds medlemmar och intresserade till föreläsning med inbjuden föredragshållare.

Skara stiftshistoriska sällskap

SKARA STIFTSHISTORISKA SÄLLSKAP (SSHS) bildades 1992 och har till uppgift att väcka och främja intresset för kyrkohistoriska studier och forskning rörande Skara stift, samt att i mån av möjlighet understödja studier och forskning i detta ämne. 

Storkyrkan i Sockholm

I Stockholm finns för närvarande ingen stiftshistoriskt sällskap.